DANH SÁCH CÁN BỘ- GIÁO VIÊN- CNV

NĂM HỌC 2018- 2019

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

KIÊM NHIỆM

GHI CHÚ

01

Nguyễn Hữu Nhơn

Hiệu trưởng

 

 

02

Nguyễn Thị Cát Phương

P. hiệu trưởng

Chuyên môn

 

03

Trần Quang Nhật Khoa

Giáo viên

Tổng phụ trách

 

04

Nguyễn Anh Trí

Y tế

Tổ trưởng tổ VP

 

05

Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Giáo viên

Tổ trưởng tổ 1

 

06

Dương Thị Lời

Giáo viên

Tổ trưởng tổ 2

 

07

Nguyễn Thanh Xuân

Giáo viên

Tổ trưởng tổ 3

 

08

Nguyễn Đức Tính

Giáo viên

Tổ trưởng tổ 4

 

09

Phạm Thị Ngân

Giáo viên

Tổ trưởng tổ 5

 

10

Đỗ Thị Lệ Thu

Giáo viên

 

 

11

Phạm Thị Thúy Vân

Giáo viên

 

 

12

Nguyễn Thị Minh

Giáo viên

 

 

13

Lê Thị Hoa

Giáo viên

 

 

14

Phạm Trường Chương

Giáo viên

 

 

15

Nguyễn Hữu Minh

Giáo viên

 

 

16

Nguyễn Đình Tam

Giáo viên

 

 

17

Lê Quang Đức

Giáo viên

 

 

18

Đỗ Xuân Lân

Giáo viên

 

 

19

Nguyễn Đạo Trì

Giáo viên

 

 

20

Nguyễn Thị Phượng

Giáo viên

 

 

21

Nguyễn Thị Quế Nguyệt

Giáo viên

 

 

22

Nguyễn Đức Tâm

Giáo viên

 

 

23

Trần Lai

Giáo viên

 

 

24

Nguyễn Thị Hồng Hoa

Kế toán

 

 

25

Nguyễn Minh Hội

Thư viện- Thiết bị

 

 

26

Nguyễn Thị Huyền

Phục vụ

 

 

27

Nguyễn Hoàng Long

Bảo vệ

 

 

28

Trần Minh Thuận

Bảo vệ